Selecteer de taal

  • facebook logo
  • linkedin logo
  • twitter logo

Om gewapend te zijn voor de uitdagingen van de komende decennia, heeft de Vlaamse regering resoluut gekozen om de kaart van duurzame innovatie te trekken.

Dat blijkt ook uit de nieuwe beheersovereenkomst die Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw, Jo Brouns, heeft ondertekend met Ingrid Vanden Berghe, voorzitter van de raad van bestuur van VITO, en Inge Neven, CEO VITO. Minister Brouns kon een opstap aankondigen van 8 miljoen euro voor de werking en onderzoek binnen VITO. De ondertekening ging gepaard met een bezoek aan de volledige operationele setting van LignoValue en Pillar II, de eerste en enige pilootlijn van bio-aromaten uit lignine in Europa.

De overeenkomst legt de krijtlijnen voor VITO in de volgende jaren duidelijk vast. De Vlaamse regering voorziet een jaarlijkse basisdotatie van 63 miljoen euro, dit is een opstap van 8 miljoen ten opzichte van het vorige beheersovereenkomst. Daar bovenop investeert ze in 2024 10 miljoen euro in het nieuwe flagship labogebouw Earth. En de Vlaamse regering investeert nog dit jaar bijkomend 6 miljoen euro in pilootlijnen en living labs.

LignoValue en PillarII zijn mooie voorbeelden van pilootlijnen waar VITO, co-initiator van Biorizon, op Europees niveau het voortouw in neemt. Daar waar nu fossiele aardolie onontbeerlijk lijkt in bepaalde productieprocessen, vertrekt VITO van lignine. Lignine vormt een waardevol alternatief voor de productie van aromatische verbindingen, ter vervanging van de huidige gebruikte aardoliegebaseerde chemische bouwstenen. Om deze ligninegebaseerde bouwstenen te produceren, heeft VITO een technologieplatform ontwikkeld dat gedemonstreerd wordt in de pilootinfrastructuur in het VITO Sustainability Park.

Ligninegebaseerde bouwstenen

Dat tweestapsproces start in de PILLAR II-unit waar het ligninepoeder wordt opgelost door het te mengen met een oplosmiddel (een solvent). Deze lignine-in-solvent-oplossing gaat vervolgens naar de LignoValue Pilot-unit, waar een katalytische reactor aanwezig is. In deze reactor wordt de lignine onder hoge druk en temperatuur verknipt tot de uiteindelijke aromatische bouwstenen.

Met de LignoValue en PILLAR II-units zal VITO dit procedé verder uitwerken door dit op industrieel relevante schaal te demonstreren. Op die manier moet het, op het einde van de rit mogelijk zijn om deze ligninegebaseerde bouwstenen als waardig alternatief aan te bieden, bijvoorbeeld bij de productie van bouwmaterialen zoals isolatie.

Jo Brouns licht toe: 'VITO is de internationaal gerenommeerde onderzoeks-organisatie op het vlak van technologie voor duurzame innovatie. Hier worden de oplossingen van morgen ontwikkeld, bijvoorbeeld ook in de circulaire en biogebaseerde economie waarin we biomassa gebruiken als alternatieve en duurzame grondstof voor de industrie. Zo worden we minder afhankelijk van fossiele brandstoffen uit het buitenland, en zorgen we voor minder CO2-uitstoot. In deze rol zal VITO de concurrentiekracht van Vlaanderen versterken. Hiervoor zal VITO Vlaamse en internationale talenten aantrekken, vormen en toegang geven tot het Vlaams economisch weefsel. Met de extra toelage kiest deze Vlaamse overheid resoluut voor de weg van duurzame innovatie.'

Inge Neven, CEO VITO: 'LignoValue is een mooi voorbeeld van onze strategie om de industrie te ondersteunen met oplossingen die wij uitwerken van labo- tot piloot- en demo-schaal. Met dit project zetten wij afval- en nevenstromen terug om in waardevolle grondstoffen die een duurzame toekomst mogelijk maken. Hier brengen we actoren uit de hele waardeketen samen om te bouwen aan de oplossingen van morgen. Innovatie, duurzaamheid en competitiviteit gaan hand in hand. Tegelijkertijd geven we ook een belangrijke en hoopgevende boodschap mee voor de maatschappij: een positieve transitie is wel degelijk mogelijk.'

 

Inschrijven nieuwsbrief

Streep NL
Streep NL
Streep NL

Content Partners

logoIMmetrand

INDUMOTION

InduMotion vzw is de Belgische vereniging van fabrikanten, invoerders en verdelers van diensten en materiaal voor …

Lees meer ...

 

 

 

Partners

logopagina